• +45 87 28 20 20
 • info@landsskuet.dk
 • Kaj Zartows Vej 19, 7400 Herning

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Landsskuet

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Landsskuet (”vi” eller ”os”) behandler personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Landsskuet

CVR. 16 90 29 34

Koldkærgaard, Agro Food Park 12

8200 Aarhus N

2. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af persondata, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon +45 8728 2000 eller via e-mail til mfj@vikingdanmark.dk

3. Levering af vores ydelser

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med afholdelse af Landsskuet og med foreningens øvrige aktiviteter.

a) Afholdelse af Landsskuet

Når du deltager i Landsskuet – Dyrskuet i Herning – enten som udstiller, frivillig eller gæst, vil vi behandle en række almindelige personoplysninger om dig. De oplysninger, som vi behandler stammer fra dig selv eller fra den part, som du repræsenterer. Personoplysningerne bruger vi til at kommunikere med dig og til at informere om udstillinger og aktiviteter på Landsskuet.

I forbindelse med udstilling af dyr indsamler vi i visse tilfælde dyrets sundhedsoplysninger fra Kvægdatabasen.

I forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og anden målrettet kommunikation eller markedsføring behandler vi i visse tilfælde din købshistorik hos os, dine interesser og oplysninger om tidligere deltagelse i udstillinger mv.

Når du tilmelder dig som udstiller eller frivillig og når du køber billet som gæst, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b i persondataforordningen.

Når vi offentliggør visse kategorier af billedmateriale, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.a i persondataforordningen.

Øvrig behandling af personoplysninger kan ske på grundlag af art. 6.1.f i persondataforordningen, hvor den legitime interesse ligger i forlængelse af foreningens målsætninger.

b)   Foreningsaktiviteter

Vi behandler almindelige personoplysninger i forbindelse med administration af foreningen, herunder ajourføring af medlemslister, afholdelse af møder og valg til bestyrelse og udvalg, opkrævning af medlemskontingent m.v.

Vi behandler også almindelige personoplysninger i forbindelse med afholdelse af faglige arrangementer og øvrige møder samt i forbindelse med løbende sagsbehandling og henvendelser til foreningen.

De oplysninger, vi behandler, stammer fra dig selv eller fra den organisation eller virksomhed, som du er medlem i eller som du repræsenterer.

I forbindelse med administration af løn, honorar eller andre betalinger, behandler vi i visse tilfælde CPR-nummer. Derudover deler vi personoplysninger med offentlige myndigheder (f.eks. SKAT), hvis vi har en retlig forpligtelse til det.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.f, hvor den legitime interesse er at kommunikere omkring medlemsaktiviteter og – tilbud, herunder at administrere faglige medlemsaktiviteter og udsende evalueringsskemaer mv.

Vores retlige grundlag for at behandle dit CPR-nummer er art. 6.1.c i persondataforordningen, da vi skal foretage lovpligtige indberetninger til Skat.

4. Kategorier af personoplysninger

Afhængigt af formålet som beskrevet ovenfor indsamler og behandler vi følgende kategorier af oplysninger om dig:

 1. Almindelige personoplysninger: Navn og kontaktoplysninger. Vi indsamler dit for- og efternavn, din e-mailadresse, din postadresse, dit telefonnummer og andre lignende kontaktdata.
 2. Almindelige personoplysninger: Identitetsoplysninger. Vi indsamler CVR nummer, CHR nummer samt kundenumre og lignende oplysninger, der bruges til identificering.
 3. Almindelige personoplysninger: Medlemsoplysninger. Vi registrerer ind- og udmeldelsesdato, oplysninger om medlemmers varetagelse af tillids- eller hvervsposter, deltagelse i faglige arrangementer.
 4. Almindelige personoplysninger: Legitimationsoplysninger. Vi indsamler i visse tilfælde pas, kørekort eller lignende oplysninger, der kan bruges som legitimation.
 5. Almindelige personoplysninger: Betalingsdata. Hvis du foretager et køb, indsamler vi data, som vi skal bruge til at behandle din betaling, såsom nummeret på dit betalingsmiddel (f.eks. et kreditkortnummer) og sikkerhedskoden, der er knyttet til din betalingsmetode.
 6. Almindelige personoplysninger: Besætnings- og dyredata. Vi indsamler oplysninger om tilmeldte dyr, herunder oplysninger om dyrets sundhedsstatus.
 7. Almindelige personoplysninger: Indhold. Vi indsamler også indholdet i beskeder, som du sender til os, såsom feedback og produktanmeldelser og spørgsmål eller oplysninger, som du giver til vores kundeservice. Hvis du besøger Landsskuet, vil du muligvis blive filmet eller fotograferet i forbindelse med nyhedsdækningen af arrangementet.
 8. Almindelige personoplysninger: Interesser og favoritter. Vi indsamler data om dine interesser og favoritter. Udover de data, som du giver os, kan dine interesser og favoritter også udledes af eller komme fra andre data, som vi indsamler.

5. Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 1. Direkte fra dig.
 2. Erhvervsregistre, såsom f.eks. CHR og Kvægdatabasen.
 3. Race- og avlsforeninger.
 4. Andre virksomheder, som vi samarbejder med i forbindelse med levering af vores ydelser.
 5. Øvrige offentligt tilgængelige kilder.

6. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 1. Virksomheder og foreninger, som vi samarbejder med i forbindelse med levering af vores ydelser.
 2. Offentlige myndigheder, herunder SKAT.

Personoplysninger overføres ikke til tredjelande udenfor EU/EØS.

I visse tilfælde overlader vi dine personoplysninger til databehandlere. Alle databehandlere er underlagt en skriftlig instruks med krav om, at databehandleren behandler dine oplysninger fortroligt og træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:

 1. Oplysningerne er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet.
 2. For at overholde en retlig forpligtelse.
 3. For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Det betyder, at vi opbevarer oplysningerne i den periode, hvor vi kan blive mødt med et krav, er forpligtiget efter lovgivningen (f.eks. bogføringsloven) eller har et andet sagligt formål med opbevaringen.

Kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og e-mailadresse som du selv har oplyst, opbevares så længe oplysningerne vurderes at være relevante for markedsføringsformål.

8. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

9.   Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrende funktioner for at forbedre hjemmesiden, eller såfremt der sker ændringer af de behandlinger vi foretager.

Sidst opdateret: Maj 2019

Share This: