Koncept til fodring med frisk græs i stalden har ført til salg af foreløbigt to vogne siden udstilling på Landsskuepladsen den 5.-7. juli 2018. 

Landsskuet i Herning blev en uventet god oplevelse for den økologiske mælkeproducent Jørgen Søndergaard Madsen, der debuterede som maskinudstiller med konceptet MaksiGrass.

– Som ny udstiller af en græsvogn til frisk græs i et tørkeår var det uden de store forventninger, at vi udstillede på Landsskuet, men det var en fantastisk oplevelse, siger Jørgen Søndergaard Madsen.

Den vestjyske mælkeproducent havde den irske producent Future Grass Technology med på standen, og han blev også positivt overrasket over interessen.

– Den erfarne irske producent mente på forhånd, at vi skulle være glade for at få skrevet en håndfuld potentielle købere op, men da de tre dage på Landsskuepladsen var ovre, havde vi langt flere i bogen, fortæller Jørgen Søndergaard Madsen.

Frisk græs ind i december
I årets lange tørkeperiode har han selv kunnet supplere køernes foder med frisk græs fra nogle af de marker, som ligger uden for afgræsningsafstand for de økologiske køer.

– Under normale vækstbetingelser for græs vil MaksiGrass kunne bidrage til en højere græsoptagelse og dermed færre udgifter til indkøbt foder og ensilering. På grund af tørken har denne effekt dog ikke haft fuldt gennemslag i år, siger Jørgen Søndergaard Madsen.

Konceptet med frisk græs som foder, når køerne er i stalden, kan heller ikke redde ekstra grovfoder til andre tørkeramte mælkeproducenter lige nu, men kan allerede fra efteråret være en løsning.

– Når det begynder at regne igen, kan frisk græs i stalden være et godt supplement, idet vi kan forkorte perioden med vinterfodring med ren ensilage. Sidste år hentede jeg selv det sidste læs frisk græs så sent som den 6. december, og frisk græs fra oktober-november er faktisk supergodt græs. Det egner sig bare ikke til at blive ensileret, siger Jørgen Søndergaard Madsen.

Tidligere i gang til foråret
Det er blandt andet den slags argumenter fra en anden mælkeproducent, der har overbevist en af de foreløbigt to købere efter Landsskuet.

– Som sommeren har udviklet sig, kan jeg godt se perspektivet i, at vi til efteråret selv henter det sidste slæt ind som frisk græs med en god foderværdi i stedet for at ensilere det. Samtidigt kan vi komme tidligere i gang til foråret og dermed forkorte vintersæsonen, siger Jens-Bernhard Knudsen.

Han er økologisk mælkeproducent ved Sørvad med 180 malkekøer og fremhæver også, at MaksiGrass-konceptet giver ham mulighed for at udnytte nogle arealer, der ikke egner sig til afgræsning.

– Hvorvidt vi helt kan undvære ensilage næste sommer, ved jeg ikke, men frisk græs kan i hvert fald være et godt supplement til afgræsningen, siger Jens-Bernhard Knudsen.

Landsskuet 2018 blev besøgt af 50.700 gæster. Landsskuet 2019 holdes den 4.-6. juli.

Share This: