tilmeld

Via tilmeldingslinket kan du også bestilles campingplads, indgangstegn, P-billet til trailer og lastbil, billet til aftenfest m.m.
Der er lukket for tilmelding af dyr.

Tilmeldingsfrister for de enkelte dyrearter:

  • Heste 9. maj 2022
  • Får/geder 16. maj 2022
  • Malkekvæg – besætningsnr. 12. maj 2022
  • Kødkvæg – dyr 20. maj 2022
  • Malkekvæg – dyr 25. maj 2022


Ved tilmelding til skuet gives der samtidig tilladelse til, at skuet må indsamle data på besætningen og tilmeldte dyr til brug for sundhedsvurdering jf. dyrskuets sundhedsregler, katalog mv. Data indsamles fra CHR (Det centrale Husdyrregister) og Kvægdatabasen og leveres af Landbrug & Fødevarer/SEGES.

Direkte links:

Tilmelding af kaniner, fjerkræ og katte sker gennem henholdsvis Danmarks Kaninavlerforening, Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl og Jydsk Racekatte Klub.

Betingelserne for udstilling af dyr fremgår af Til dyreudstillere, hvor man også finder de særlige sundhedsregler, der gælder på Landsskuepladsen.

Kontakt vedrørende spørgsmål om sundhedsregler eller tilmelding af dyr: Jonna Christoffersen / Camilla Bøgested Jessen, tlf. 87282020

En samlet oversigt over antallet af udstillede dyr de seneste år kan hentes her, når tilmeldingsfristen er afsluttet.

Share This: