Der er lukket for tilmelding af kalve/kvier til 1. årgang af konkurrencerne Derbykalve, Fremtidskalve og Vejen Frem 2021.


Tilmelding af dyr samt bestilling af indgangstegn, P-billetter m.m. 

Tilmeldingsfrister for de enkelte dyrearter følger.

Ved tilmelding til skuet gives der samtidig tilladelse til, at skuet må indsamle data på besætningen og tilmeldte dyr til brug for sundhedsvurdering jf. dyrskuets sundhedsregler, katalog mv. Data indsamles fra CHR (Det centrale Husdyrregister) og Kvægdatabasen og leveres af Landbrug & Fødevarer/SEGES.

Direkte links:

Tilmelding af kaniner, fjerkræ og katte sker gennem henholdsvis Danmarks KaninavlerforeningDanmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl og Jydsk Racekatte Klub.

Betingelserne for udstilling af dyr fremgår af Til dyreudstillere, hvor man også finder de særlige sundhedsregler, der gælder på Landsskuepladsen.

Kontakt vedrørende spørgsmål om sundhedsregler eller tilmelding af dyr: Jonna Christoffersen, tlf. 87282009

En samlet oversigt over antallet af udstillede dyr de seneste år kan hentes her, når tilmeldingsfristen er afsluttet.

Share This: